Skip to content

MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning

04/09/2020

Minister De Jonge wil cliëntondersteuning vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) beschikbaar stellen voor ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie. MEE heeft de minister via internet-consultatie laten weten deze wetswijziging van harte te steunen en ziet deze wijziging als een mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning. MEE heeft wel een aantal aandachtspunten beschreven voor de invoering van de wetswijziging.

Bericht delen