Skip to content

Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag Handicap

17/06/2021

Hoe staat het ervoor in gemeenten met de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kort: VN-verdrag Handicap), 5 jaar nadat het verdrag in Nederland is ingegaan? De resultaten van een peiling van de VNG en Movisie laten over het geheel genomen een positieve trend zien.

Na een 0-meting, 1-meting en 2-meting (in 2018, 2019 en 2020) hielden Movisie en de VNG in 2021 een vierde flitspeiling. De peiling is ingevuld door gemeenteambtenaren die bezig zijn met inclusiebeleid. Ondanks de positieve trend lopen gemeenten ook nog steeds tegen knelpunten aan.

Bericht delen