Skip to content

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

30/06/2020

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. De rekentool Uitkering naar Werk is vandaag gelanceerd door staatssecretaris Tamara van Ark en Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Bericht delen