Skip to content

Meer mogelijkheden voor gemeenten om dakloze jongeren beter te helpen

29/09/2020

Binnenkort geldt de vier weken zoektermijn bij aanvraag van een bijstandsuitkering tot 1 juli 2021 tijdelijk niet voor jongeren in een kwetsbare positie. Gister ging de Tweede Kamer akkoord met een motie waarmee GroenLinks hiertoe verzocht. De tijdelijke maatregel sluit aan bij de handreiking ‘Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren’ die Divosa-voorzitter Erik Dannenberg onlangs aan staatssecretarissen Bas van ’t Wout en Paul Blokhuis uitreikte. De handreiking biedt een overzicht van de wettelijke mogelijkheden tot maatwerk binnen de Participatiewet om dak- en thuisloze jongeren te ondersteunen. Deze mogelijkheden zijn volgens Divosa echter niet altijd toereikend, daarom vraagt de vereniging daarnaast om structurele verruiming van de wettelijke mogelijkheden.

Bericht delen