Skip to content

Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid

03/12/2020

Ruim 4 jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap is de beleidsparticipatie van mensen met een beperking in Nederland nog steeds onvoldoende. Dit constateert het College voor de Rechten van de Mens in zijn monitorrapportage.

De rapportage wordt  jaarlijks op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking gepresenteerd. In de rapportage geeft het College ook tips voor gemeenten om mensen met een beperking (beter) te betrekken bij het opstellen van beleid.

Bericht delen