Skip to content

Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet

11/12/2020

Met het breed offensief wil het kabinet de Participatiewet aanpassen en meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden. Maandag 14 december wordt het breed offensief behandeld in de Tweede Kamer. Zowel werkgevers, werknemers als (niet)uitkeringsgerechtigden vinden dat er veel mis is met het huidige beleid en de uitvoering. Ieder(in) heeft samen met partners flink gelobbyd voor verbetering en volgen de debatten op de voet.

Bericht delen