Skip to content

Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker diabetes, onderzoek naar oorzaken én gerichte preventie nodig

05/04/2022

In Nederland hebben mensen met een Turkse, Surinaamse/Antilliaanse of Marokkaanse migratieachtergrond vaker diabetes dan mensen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds. Ook mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker diabetes. Onderzoek naar de oorzaken van deze verschillen is een noodzakelijke stap in het streven deze gevonden verschillen te verkleinen of op te heffen, naast gerichte preventie.

Mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse/Antilliaanse achtergrond vormen de grootste migrantengroepen in Nederland. Niet alleen komt binnen deze groepen vaker diabetes voor dan bij mensen zonder migratieachtergrond, ook hebben zij vaak al veel jonger diabetes. Diabetes komt daarnaast vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES).

Mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lage SES hebben vaker overgewicht en bewegen vaker te weinig, zo is bekend uit ander onderzoek. Dit biedt echter geen volledige verklaring voor de verschillen in het voorkomen van diabetes. Hiervoor is verder onderzoek nodig. De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen daarnaast handvatten bieden voor het voeren van meer gericht beleid ter preventie van diabetes voor deze groepen.

Over het onderzoek

Er is gebruikgemaakt van huisartsenregistraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en van gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), over migratieachtergrond en besteedbaar inkomen. We spreken over een migratieachtergrond wanneer ten minste één van de ouders is geboren in het buitenland. De sociaaleconomische status (SES) van mensen is bepaald aan de hand van het besteedbaar inkomen van deze mensen. Hoewel migratieachtergrond en SES aan elkaar gerelateerd zijn, werden ze in dit onderzoek apart van elkaar onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Lees hier het artikel op de website van Nivel

Bericht delen