Skip to content

Met een visuele of auditieve beperking werkt het anders

24/09/2020

Voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een zintuiglijke beperking zijn verschillende partijen aan zet, zoals beleidsmakers, professionals, werkgevers en collega’s, mensen met een zintuiglijke beperking zelf en hun naasten. In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft het Nivel onderzoek gedaan en de resultaten uitgebracht in de handreiking ‘Het werkt anders’. Doel van de handreiking is de kans op werk van deze groep mensen te vergroten.

Bericht delen