Skip to content

Minder betaalbare huurwoningen tot 2030 in collectieve afspraak

15/03/2023

De woningcorporaties in de regio Holland Rijnland, de koepelorganisatie Holland Rijnland Wonen (HWR), het Rijk, provincie en gemeenten hebben afgesproken om de woningproductie te verhogen en te versnellen.

In de ‘Regionale Realisatieagenda Wonen’ (RRW) wordt ingezet op 9.000 betaalbare woningen tot 2030. Dat zijn er een stuk minder dan de 14.000 woningen waar de veertien woningcorporaties en de koepelorganisatie eerder op hadden ingezet.

In de regionale afspraken is nu ook vastgelegd dat als een corporatie een nieuwbouwontwikkeling door omstandigheden niet op kan pakken, de anderen klaar staan om bij te springen.”

Lees hier het bericht

Bericht delen