Skip to content

Minimumloon en uitkeringen per 1 jan 2022

07/12/2021

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. Zie hier de bedragen.

Bericht delen