Skip to content

Minimumloon en uitkeringen per 1 januari 2024

19/12/2023

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 2.069,40 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Kijk op de zogenaamde Normenbrief.

Bericht delen