Skip to content

Minister van Gennip komt met nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

14/07/2022

Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen tijdens een sollicitatieproces, maar ook op de werkvloer te maken met discriminatie. Discriminatie komt niet alleen voort uit kwaadwillende motieven, maar ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen en onbekendheid. Om deze tegen te gaan lanceert minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie voor de periode 2022-2025. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zie ook het Manifest: Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SZW, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Bericht delen