Skip to content

Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten

02/08/2021

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is in 2015 gelanceerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding was de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de ondersteuning van hun inwoners. Met de Monitor sociaal domein kunnen gemeenten zien hoeveel ondersteuning ze leveren, wat voor soort ondersteuning en aan wie. De kwaliteit van de cijfers is nu nóg beter door de intensievere betrokkenheid van het CBS daarbij.

Lees verder:

Bericht delen