Skip to content

Multidisciplinaire aanpak voor vergeetachtige migrantenouderen

02/02/2021

Signalen van vergeetachtigheid en dementie worden bij migrantenouderen vaak pas laat door hun omgeving onderkend als een probleem. Onwetendheid, schaamte en taboe spelen een grote rol. De doelgroep is daardoor niet altijd goed in beeld of passende hulp komt te laat. In Rotterdam richt een tweejarig project zich op het beter bereiken en ondersteunen van deze doelgroep

Zie hier de link naar het artikel

Bericht delen