Skip to content

Na 30 jaar valt het doek voor mantelzorg-expertisecentrum Eva

17/12/2020

Na 30 jaar sluit Eva (voorheen Bureau Informele Zorg en daarvoor de Praktische Thuiszorg) noodgedwongen haar deuren.
In september hebben Eva en Incluzio besloten om de mantelzorgondersteuning van Eva in de gemeente Leiden vanaf 1 november onder te brengen bij Incluzio. Dat besluit is genomen op basis van een extern onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden van Eva met Incluzio, waaruit naar voren kwam dat het onderbrengen van de mantelzorgondersteuning bij Incluzio de best haalbare oplossing is voor de continuïteit van de mantelzorgondersteuning in Leiden. Gevolg hiervan is dat Eva als organisatie te klein is geworden en daardoor geen bestaansrecht meer heeft. Lees verder.

Bericht delen