Skip to content

Nieuwe cijfers Wmo in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

12/05/2022

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

De nieuwe versie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners dat hulp bij het huishouden ontvangt met hun achtergrondkenmerken. Voor elke gemeente is een gemeenterapport en een wijkrapport beschikbaar. Deze rapporten zijn te bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het GMSD-dashboard van een gemeente. Een vernieuwing in de rapporten is de toevoeging van de recent gepubliceerde SES-WOA scores (welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op wijkniveau). Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden. Deze breed toepasbare objectieve score heeft betrekking op de periode 2014-2019.

Bericht delen