Skip to content

Nieuwe website over aanpak multiproblematiek

22/07/2020

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals moeten domeinoverstijgend met elkaar samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Daarom stellen 4 kennisinstituten beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op 1 website beschikbaar.

Op platformmultiproblematiek.nl delen en verbinden de instituten wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen over het werken met multiproblematiek. Overzichtelijk, in samenhang en gericht op integraal samenwerken.

Bericht delen