Skip to content

Nieuwe wijkprofielen Leiden

24/08/2023

De wijkprofielen op onze website Leiden in Cijfers zijn vernieuwd! Hier vind je allerlei statistische informatie over de 10 Leidse wijken. Wist je bijvoorbeeld dat in de Stevenshof de huishoudens gemiddeld het grootst zijn en in Binnenstad-Zuid het kleinst? En dat de gemiddelde woningwaarde in het Boerhaavedistrict het hoogst is en in Leiden-Noord het laagst? En dat in de Merenwijk de sociale cohesie het hoogst is?

De gegevens zijn verdeeld in drie hoofdstukken: Bevolking, Wonen en Inkomen, Werk en Opleiding. Daarnaast is er een pagina met kerncijfers. De wijkprofielen zijn gemaakt in een nieuwe versie van de software, waardoor je een dashboard ziet met daartussen toelichtende teksten. Je kunt op de grafieken klikken voor gedetailleerdere informatie.

Bericht delen