Skip to content

Noemt u dat menswaardig?! Armoede in welvarend Nederland ( 4 sept studium generale)

04/09/2023

Nederland is een welvarend land. Toch leeft naar schatting één op de dertien huishoudens in armoede. In deze lezing staan we stil bij de armoedeproblematiek in Nederland. Hoe groot is de kloof tussen arm en rijk? Wat betekent het om in armoede te leven? En: wat is nodig om armoede in Nederland te verminderen? Lezing door Dr. Ernst-Jan de Bruijn, postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling economie, Universiteit Leiden. Ook te volgen via livestream.

Bericht delen