Skip to content

Normenbrief 1 juli 2024 uitkeringen – informatie voor gemeenten

20/06/2024

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 2.133,60 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zullen uitkeringsnormen en andere normbedragen in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz per deze datum eveneens wijzigen.

Bericht delen