Skip to content

November 2022: Maand van de 1000 Voorbeelden

04/11/2022

Het afgelopen jaar is er weer voortgang geboekt bij de realisatie van de doelstelling van de Banenafspraak. De krapte op de arbeidsmarkt draagt zeker bij aan dit resultaat, maar ook de niet aflatende inzet van werkzoekenden, werkgevers en dienstverleners is belangrijk bij het behalen van de doelstellingen. Tijd om in het hele land de spotlight weer op de geslaagde matches te zetten!

De Maand van de 1000 Voorbeelden komt daarom terug. Ook dit jaar tijdens de maand november vieren we inclusie op de arbeidsmarkt. Het overkoepelende thema van dit jaar is samen te vatten in één woord: beschikbaar!

Daar verstaan wij bijvoorbeeld onder: zijn er voldoende werkzoekenden beschikbaar, stellen werkgevers genoeg passende baanopeningen beschikbaar? Hoe zit het met de beschikbaarheid van dienstverlening en beschikt de arbeidsmarkt over de juiste bouwstenen om de doelen van de Banenafspraak te halen?

Deze maand willen we samen met jullie vieren! Sluit je aan bij de Maand van de 1000 Voorbeelden en organiseer een evenement over de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt! Zoals ieder jaar staan we ook deze keer voor jullie klaar om te ondersteunen en te faciliteren.

Bericht delen