Skip to content

NVVK: breng ‘basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening

04/05/2023

‘Financiële hulpverlening door gemeenten wordt divers vormgegeven. Daardoor ontstaan er te grote lokale verschillen. Het invoeren van een ‘basisvloer’ moet ervoor zorgen dat hulpvragers overal vergelijkbare hulp van vergelijkbare kwaliteit aangeboden krijgen, ongeacht waar zij wonen’, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Onze oproep voor een basisniveau in het aanbod en de kwaliteit van financiële hulp is onder andere van belang met het oog op de halvering van de saneringsperiode in de Msnp. Die start over 8 weken, op 1 juli.

Begeleiding en nazorg staan wat de NVVK betreft los van de aflosperiode van 18 maanden. Deze hulp wordt steeds belangrijker. Maar: elke gemeente vult dit op dit moment anders in. Dat zorgt voor verwarring bij schuldeisers en hulpvragers. Terwijl schuldeisers juist grote waarde hechten aan een vergelijkbare werkwijze. Er zijn (te) grote lokale verschillen in het beleid van gemeenten. 

Bericht delen