Skip to content

On line Promotie: Van je familie moet je het hebben? – Het bevorderen van familie- en mantelzorg in beleid en regelgeving

18/03/2024

In haar promotieonderzoek heeft Femke de Kievit het spanningsveld tussen enerzijds de oproep tot meer familie- en mantelzorg en anderzijds de obstakels en risico’s die zich daarbij voordoen onderzocht vanuit rechtswetenschappelijk perspectief. De focus van dit onderzoek ligt primair bij de zorg van meerderjarige kinderen voor hun zorgbehoevende ouders (familiezorg), maar veel informatie is ook voor zorg binnen andere sociale relaties (mantelzorg) relevant. Haar verdediging is online te volgen.

Bericht delen