Skip to content

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren: ervaringsdeskundigen als bron van hoop en (h)erkenning

18/03/2021

Voor jongeren in een kwetsbare positie die te maken hebben met complexe problematiek kan de stap naar volwassenheid en op eigen benen staan groot zijn. Voor deze jongeren en hun ouders/verzorgers kan het behulpzaam zijn om iemand naast zich te hebben staan die hen voorziet van informatie, adviseert en praktische ondersteuning biedt in aanvulling op de reguliere hulpverlening: een onafhankelijke cliëntondersteuner.

In het Koplopersproject is Movisie samen met gemeenten aan de slag met de vraag: hoe kun je cliëntondersteuning voor deze doelgroep het beste inrichten? Movisie ging in gesprek met twee organisaties die inspiratie kunnen bieden, ExpEx en Team-ED16+. Zij koppelen ervaringsdeskundigen uit de jeugdhulp aan jongeren in kwetsbare posities. Hoe gaan zij te werk? Lees het artikel op Movisie

Bericht delen