Skip to content

Onbeperkt wonen

08/10/2021

In de week van de toegankelijkheid is bij Platform 31 de publicatie verschenen. De publicatie biedt inzicht in de wijze waarop gemeenten, woningcorporaties en lokale clientorganisaties bij kunnen dragen aan voldoende geschikte woningen voor mensen met een fysieke beperking.

Kennislacune wonen met een fysieke beperking
In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van kwetsbare groepen, waaronder senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er is veel bekend over hun woonbehoeften en over de manieren waarop partijen hieraan tegemoetkomen. Dit lijkt minder het geval te zijn als het gaat om mensen met een fysieke beperking. Uit eerder onderzoek blijkt dat hun woonbehoeften en -wensen sterk variëren. Er is hier geen sprake van een uniforme groep. Dit maakt het, naast de krapte op de woningmarkt, voor gemeenten, woningcorporaties en andere partijen lastig om voldoende passende (en betaalbare) huisvesting te organiseren. Hoe zetten deze partijen zich desondanks in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren?

Bericht delen