Skip to content

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs

25/06/2020

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van basis- en voortgezet onderwijs, hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd.

In het rapport ‘Steeds inclusiever’ schetst de Onderwijsraad eerst wat er volgens haar onder inclusief onderwijs moet worden verstaan. Het gaat om een combinatie van drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking.

Bericht delen