Skip to content

Onderzoek naar het switchen tussen dagbesteding en werk

10/12/2020

In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen van dagbesteding naar werk en weer terug?

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Simpel switchen in de participatieketen’. Aanleiding vormen de vele knelpunten die worden ervaren bij het realiseren van de breed gedragen ambitie om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Het algemene doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de praktijk van switchen tussen verschillende vormen van participatie, met name tussen dagbesteding en (beschut) werk. Een tweede doel is om meer zicht te krijgen op de factoren die een soepele verbinding tussen genoemde vormen van participatie kunnen belemmeren en bevorderen. Oplossingen die in de praktijk gevonden zijn, worden ontsloten en omgezet in aanbevelingen aan overheden, uitvoerders en dagbesteding-aanbieders.

Bericht delen