Skip to content

Ook Amsterdam gaat gewoon geld geven, want het werkt

17/07/2023

Ook in Amsterdam krijgen straks 300 gezinnen met een bijstandsuitkering twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het geld, behalve dat de Hogeschool van Amsterdam de gezinnen wil volgen om te zien hoe het initiatief uitpakt. Amsterdam wordt na de gemeente Zaanstad en Tilburg, de derde Nederlandse gemeente die aan het experiment ‘Gewoon geld geven’ van het Kansfonds meedoet. Movisie-expert Mirjam Andries: ‘Vanuit internationale onderzoeken is bekend dat het onvoorwaardelijk geven van geld over de hele linie een positief effect heeft op het welzijn van mensen. En niet leidt tot verkwisting of onverantwoorde uitgaven zoals vaak gevreesd.’

Mirjam Andries: ‘Dat uitgaan van vertrouwen staat haaks op “de regels” die zijn gemaakt vanuit een wantrouwend mensbeeld. Om die reden komen deze experimenten vaak lastig van de grond en duurt het lang om ze voor elkaar te krijgen. Dat een stabiel en onvoorwaardelijk inkomen financiële rust en vertrouwen in de toekomst geeft, blijkt ook uit het vorige week verschenen eindrapport van DRIFT over de pilot van Het Bouwdepot in de Gemeente Eindhoven. Een experiment waarbij 30 (t)huisloze jongeren tussen de 18 en 21 jaar een jaar lang onvoorwaardelijk een maandelijkse schenking ontvingen van 1050 euro, om zelf te bouwen aan hun toekomst. Movisie juicht deze experimenten toe. Het Kansfonds ziet dat er nu veel pleisters worden geplakt, bijvoorbeeld in de vorm van energiemaatregelen en maaltijden op school. Die pleisters zijn natuurlijk goed bedoeld, maar als je bestaanszekerheid van je inwoners echt wilt garanderen, moeten we armoede fundamenteel aanpakken.

Het ANP meldt: ‘Het onderzoek in Amsterdam begint halverwege 2024. Amsterdamse gezinnen in de bijstand uit stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost met ten minste één thuiswonend kind onder de 18 jaar kunnen meedoen. Ze mogen zelf bepalen waar ze het geld aan besteden. Het geld voor het experiment komt uit een pot van de Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Armoede) denkt dat de gezinnen meer grip op hun leven kunnen krijgen met een maandelijks extra bedrag. “Gezinnen die leven in armoede hebben meer stress, gezondheidsklachten en mentale problemen, juist door voortdurende financiële zorgen”, aldus Moorman. Door mee te doen aan het initiatief onderzoekt de gemeente “hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen”. Volgens de gemeente Amsterdam blijkt de noodzaak van het initiatief ook uit de conclusies van een rapport van de commissie sociaal minimum. Die commissie onderzocht onlangs de bestaanszekerheid in Nederland in opdracht van de Tweede Kamer. Daaruit bleek dat het sociaal minimum voor de meeste huishoudens niet genoeg is om rond te komen en “substantieel omhoog” moet.’

Lees hier het hele artikel op movisie

Bericht delen