Skip to content

Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

19/09/2023

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeren hierin samen € 166 miljoen.

Bericht delen