Skip to content

Oproep: gebruik ALS-protocol in uitvoeringspraktijk Wmo

01/04/2022

ALS Patients Connected, de ALS-patiëntenvereniging, heeft een protocol opgesteld dat een Integraal Voorzieningen Plan (IVP) voor ALS voor de uitvoering van de Wmo ten aanzien van hulpmiddelen bevat. De VNG roept gemeenten op om het protocol in de uitvoeringspraktijk te gebruiken.

Het ALS-protocol sluit aan op de convenanten (‘meeverhuizen’ en ‘maatwerkprocedures’) van de Verbeteragenda hulpmiddelen en op het landelijk normenkader. Het protocol is gebaseerd op ervaringen van patiënten met de spierziekte ALS.

Brief aan gemeenteraden

ALS Patients Connected doet in een brief aan de fractieleiders van de nieuwe gemeenteraden een dringend beroep ervoor zorg te dragen dat de implementatie van het ALS -protocol door de nieuwe wethouder sociaal domein wordt opgenomen in het collegeakkoord voor de komende bestuursperiode.

Meer informatie

Bericht delen