Skip to content

Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger

18/11/2020

Voor het beschermen van kinderen en het ondersteunen van gezinnen bij het veilig opvoeden en opgroeien zijn geen aparte stelsels voor jeugdbescherming en jeugdhulp nodig. Eén lokaal georganiseerde integrale organisatie past zelfs beter bij de doelen van de transformatie, laat een internationale vergelijking zien.

Ter inspiratie van de vereenvoudiging van het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van de minister van Rechtsbescherming een internationale quickscan uitgevoerd. De onderzoekers keken naar de inrichting en wettelijke inbedding van het stelsel, het proces van signalering tot besluitvorming, en de organisatie van steun en hulp in Duitsland, Denemarken en Zweden. Deze landen maken hierin verschillende keuzen, maar gaan net als Nederland uit van de Rechten van het Kind.

Bericht delen