Skip to content

Organisaties vragen om Deltaplan bestaanszekerheid

03/02/2024

Luister naar inwoners, zet stelselhervormingen in gang en richt de blik op de lange termijn, pas dan kunnen we bestaanszekerheid borgen. Dat staat in de verklaring die de VNG, UWV en SVB tijdens de Top Bestaanszeker Nederland overhandigden aan vertegenwoordigers van landelijke politieke partijen. VNG-voorzitter Sharon Dijksma deed daarbij een voorstel voor de uitwerking ervan: een ‘Deltaplan Bestaanszekerheid’, waarbij de premier de regie moet nemen.

Bericht delen