Skip to content

Overzicht dakloosheid in Europa

23/07/2020

In het vijfde Overview on Housing Exclusion (Overzicht van Uitsluiting van Huisvesting), dat op 23 juli 2020 aan EU Commissaris Nicolas Schmit is overhandigd, geeft FEANTSA inzicht in de vele groepen mensen die getroffen worden door dakloosheid. Speciale aandacht daarbij voor de effecten van de COVID19-crisis op de toegang tot opvang en zorg, ook voor vluchtelingen, in de Europese Unie.Wat opvalt in het overzicht is dat de groepen mensen die met dakloosheid te maken krijgen steeds meer divers worden.

Bericht delen