Skip to content

Participatie van ouders en jeugd bij ontwikkelen steunpunten voor passend onderwijs

20/07/2021

Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de minister toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer met als doel passend onderwijs te verbeteren. Van groot belang voor onze achterban is dat bij de vormgeving en uitvoering van de steunpunten ouders en de jeugd worden betrokken.

Lees het hele bericht op Ieder(in)

Bericht delen