Skip to content

Praktijklab Leiden meerpartijensamenwerking: Luisteren en vragen stellen blijken verdraaid moeilijk

28/04/2021

Als programmamanager huisvesting bijzondere doelgroepen gemeente Leiden, sprak Lex Kamphues vaak en veel met zorgorganisaties en woningcorporaties. Samen werken ze aan de transitie van instelling naar eigen huis voor mensen uit beschermd wonen, maar de samenwerking haperde. Tijdens de ‘bilateraaltjes’ passeerden regelmatig zorgen over de samenwerking. Zorgen die niet in openheid tijdens het overleg werden herhaald. “Daarom was ik blij met het praktijklab waarin een externe begeleider deze zorgen open op tafel kon leggen”, vertelt Kamphues.

Bericht delen