Skip to content

Praktijkprojecten aanpak mensen met verward gedrag

28/07/2020

Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel. De 9 bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen vormden de basis.

Bericht delen