Skip to content

Preventieve controle van jeugdhulpaanbieders in Leidse regio

08/07/2022

In 2021 is een start gemaakt met het preventief controleren van zorgaanbieders sociaal domein in de Leidse regio. Toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet van het Team Toezicht onderzoeken of inwoners daadwerkelijk de ondersteuning ontvangen zoals is afgesproken.

Op dit moment wordt gewerkt aan een materieel controleplan voor de Leidse regio.

Controleplan
De toezichthouders werken samen met Service Organisatie Zorg aan een materieel controleplan voor de Leidse regio. In dit plan staat hoe de preventieve controle van jeugdhulpaanbieders wordt uitgevoerd. Zodra het plan klaar is, start Team Toezicht met de preventieve controle van ten minste één Jeugdhulpaanbieder die binnen de Leidse regio actief is.

Cliënt Scan
Team Toezicht wil de inwoners binnen de Leidse regio, die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet, meer bij de controles betrekken. Hiervoor wordt een Cliënt Scan ingezet. Door gebruikers te vragen naar hun ervaringen, kan Team Toezicht bijvoorbeeld beter beoordelen of de aanbieder de afgesproken begeleiding in de praktijk ook echt heeft geleverd. Tijdens de zomer gaat Team Toezicht door met het benaderen van gebruikers.

Meer informatie of melding doen?
Op de pagina Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden van de gemeente Leiden vindt u meer informatie over het melden van vermoeden van fraude en fouten in de zorg. Denkt u dat er in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude wordt gefraudeerd met geld vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Of denkt u dat er fouten zijn gemaakt bij het leveren van de ondersteuning? Dan kunt u dat (anoniem) melden via het formulier op de website. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Hier de link naar het artikel

Bericht delen