Skip to content

Proactieve en persoonlijke dienstverlening sociale zekerheid: stand van de uitvoering 2023

22/01/2024

Om sociale zekerheid voor mensen te kunnen realiseren is een toegankelijk en
eenvoudig sociaal zekerheidsstelsel essentieel. Hierin spelen publieke
dienstverleners een belangrijke rol. Zo kunnen zij zorgen voor dienstverlening en
handhaving die aansluit bij de behoeften van mensen en signaleren zij waar wet-
en regelgeving in de uitvoering knelt. Mensen krijgen in de praktijk vaak met de
overheid te maken via een uitvoeringorganisatie

Met deze Stand van de uitvoering bieden wij uw Kamer meer inzicht in wat er op
dit moment speelt in de publieke dienstverlening. Zo informeren wij uw Kamer op
een toegankelijke manier over de inzet van de SVB en UWV om persoonlijke
dienstverlening aan te bieden. We rapporteren over wat er goed gaat, en we zijn
transparant over de risico’s en dilemma’s waar de uitvoeringsorganisaties voor
staan. De Stand van de uitvoering ontvangt uw Kamer twee keer per jaar.
Jaarlijks in juni ontvangt uw Kamer gelijktijdig van UWV, de SVB en LCR
knelpuntenbrieven. U ontvangt in deze Stand van de uitvoering een update over
de voortgang van de door UWV, de SVB en LCR in de knelpuntenbrieven
genoemde knelpunten.

Onderwerpen: dienstverlening, handhaving, continuïteit van de organisatie, voortgang knelpuntenbrief

Bericht delen