Skip to content

Programma schoolmaaltijden vanuit OCW

20/03/2023

Op woensdag 29 maart jl. is het programma Schoolmaaltijden gelanceerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met het Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds. Voor het programma is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Met het programma Schoolmaaltijden kunnen scholen hun leerlingen ondersteunen door (voedsel)hulp voor hen te organiseren of aan te vragen. Scholen kunnen kiezen voor het organiseren van een maaltijd op school of het ondersteunen van leerlingen via een boodschappenkaart voor thuis. De maaltijden zijn bedoeld voor scholen waar de hulp het hardst nodig is. Een school valt in beginsel binnen de doelgroep wanneer 30 procent of meer van haar leerlingen komt uit een gezin met een laag inkomen. Het programma loopt tot en met december 2023.

Boodschappenkaarten

De boodschappenkaarten zijn bedoeld voor individuele ondersteuning voor een maaltijd. De kaarten worden verstrekt aan ouders/verzorgers en kunnen worden ingezet in winkels waar levensmiddelen worden verkocht. Wanneer een school uit de doelgroep aangeeft met de boodschappenkaarten te willen werken, zal deze school ouders erop attenderen om zich via de school aan te melden. Ouders die zich aanmelden, vullen na hun aanmelding nog enkele aanvullende vragen in (geen inkomenstoets). Op de boodschappenkaarten staat een vast wekelijks budget van 11 euro per kind (met een maximum van 33 euro per week) om maaltijden van te kopen.

Bericht delen