Skip to content

Publicaties 2011 en ouder

Vergaderingen 2011

Hier vindt u de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad in 2011.

 

Adviezen 2011

Gevraagde adviezen:

 

Vergaderingen 2010

Hier vindt u de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad in 2010.

 

Adviezen 2010

Gevraagde adviezen:

 

Ongevraagde adviezen:

 

Vergaderingen 2009

Hier vindt u de verkorte verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad in 2009.

Adviezen 2009

Gevraagde adviezen:

Ongevraagde adviezen:

 

Adviezen 2008

 

Gevraagde adviezen:

 • Advies Besluit Voorzieningen Wmo 2009
  Nieuw in dit besluit is de mogelijkheid voor de gemeente om eigen bijdragen te vragen voor vervoers- en woonvoorzieningen.

  • De adviesraad spreekt haar bezorgdheid uit over het inzetten van eigen bijdragen als bezuinigingsmaatregel;
  • Verder is de adviesraad van mening dat er één inkomensgrens moet gelden bij eventuele eigen bijdragen, en niet, zoals de gemeente had voorgesteld, voor sommige voorzieningen een grens van 150% en voor andere voorzieningen een grens van 120%;
  • Het oude WvG-beleid ten aanzien van PGB bij HbH moet ons inziens herzien worden; de Adviesraad doet enkele suggesties;
  • De adviesraad steunt het idee van verantwoordingsplicht voor het eigen bijdragen deel van PGB.

  03-10-2008  pdf document  128kB

Ongevraagde adviezen:

 • Advies nieuw Wmo-beleid
  De gemeente heeft onlangs het beleidsplan Wmo voor de periode 2008-2012 vastgesteld en is bezig met het formuleren van een deel van het beleid voor 2009 dat haar weerslag vindt in de Wmo-verordening. Verder heeft de gemeente aangekondigd binnenkort met een uitwerking (doorontwikkeling) van het Wmo-beleid te komen. In dit ongevraagd advies geeft de Adviesraad WMO Leiden haar opvatting weer over vernieuwing in de Wmo. Dit document kan gezien worden als de visie van de Adviesraad op het toekomstige Wmo-beleid in het algemeen.
  27-06-2008  pdf  111kB

Adviezen 2007

Gevraagde adviezen:

Ongevraagde adviezen:


Adviezen Adviesraad Gehandicaptenbeleid (2006)