Skip to content

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 ARSDL.pdf

Ontwikkelingen in het sociale domein in Leiden maakten in 2019 een versnelling door, met name op de gebieden Jeugdhulp als gevolg van de koerswijziging, welzijnswerk als gevolg van de visie ‘Sterke Sociale Basis’ en minimabeleid door de implementatie van het nieuwe armoedebeleid. De Adviesraad heeft deze beleidsontwikkelingen steeds nauwlettend gevolgd en was veelal in een vroegtijdig stadium betrokken. Zowel in gesprekken met de gemeente als in adviezen aan het College is het perspectief van de burger in een kwetsbare positie steeds het uitgangspunt van de Adviesraad.