Skip to content

Gevraagd advies concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leiden 2023

Betreft:                  Gevraagd advies concept verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2023, versie 24 augustus 2022

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 15 september 2022.

 

Op 24 augustus 2022 ontving de Adviesraad de concept verordening voor advies. In onze vergadering van 1 september jl. heeft de betreffende ambtenaar een toelichting gegeven. Ook zijn enkele toezeggingen gedaan met betrekking tot inzicht in omvang huidige verbruik van lange en korte taxiritten, het communicatietraject richting burgers en cliënten inzake nieuwe tarieven en financieringssystematiek regiotaxi. Omdat de wijzigingen in de verordening voornamelijk technisch van aard zijn, is ons advies beperkt.

 

  1. Artikel 11. Regels voor het persoonsgebonden budget, lid 5, 6 en 7. De geschetste situatie en verandering van systematiek geeft geen helder beeld t.a.v. de consequenties voor cliënten, kwetsbare burgers. De Adviesraad begrijpt niet hoe een maximering in percentages en producten niet tot nauwelijks gevolgen zal hebben voor nieuwe cliënten en bestaande cliënten die op enig moment geherindiceerd worden. De mensen die deze zorg ontvangen zijn veelal kwetsbare burgers Advies: communiceer duidelijk in begrijpelijke taal met de belanghebbenden (cliënten, mantelzorgers en zorgverleners) wat deze verandering betekent.

 

  1. Artikel 12 genoemde wijziging van financieringssysteem. In plaats van zones wordt nu per kilometer het tarief berekend. In het huidige systeem worden 384 zones toegekend, dat omgerekend op plm. maximaal 1950 kilometer uitkomt. Gemeentes die reeds met het financieringssysteem per kilometer werken hanteren een gemaximeerd aantal km. van 1500. Wanneer de gemeente Leiden voorbeeld zou nemen aan deze gemeenten, zou dit betekenen dat cliënten recht hebben op minder km. We adviseren deze wijziging van financieringssysteem geen verkapte bezuiniging te laten zijn.

Tot slot

De Adviesraad wenst op de hoogte gehouden te worden van de uitwerking van deze verordening. Verder worden we graag tijdig betrokken bij het opstellen van de beleidsregels 2023 en het financiële besluit maatschappelijke ondersteuning 2023.

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

15 september 2022

Hieronder de link naar het advies om te downloaden:

Gevraagd advies verordening MO2023

De reactie van het college vindt u hieronder:

Collegereactie op advies verordening MO 2023