Skip to content

Gevraagd advies plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling

Betreft:         Gevraagd advies inzake conceptnota ‘Ouderenmishandeling in Leiden: een plan van aanpak’, versie d.d. 28 juli 2022.

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 2 september 2022

De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor de wijze van totstandkoming van dit advies. We zijn vroegtijdig betrokken bij het opstellen van het conceptplan en na een constructief gesprek met betreffende ambtenaar zijn de meeste van onze aanbevelingen verwerkt in aangepaste nota en meegenomen in het verdere proces. Daardoor resten ons nog slechts enkele laatste adviezen. Hieronder staan deze beknopt weergegeven.

Tot slot blijven we graag op de hoogte van de uitvoering, de evaluatie en het verdere vervolg van het plan.

Adviezen:

  1. Neem goede voorbeelden op (best practices) van elders in het land.
  2. Voeg (in een oplegger) een financiële paragraaf en planning toe.
  3. T.a.v. communicatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering, zowel aan professionals als breder maatschappelijk: zorg dat dit vroegtijdig is èn met betrokkenheid van de belanghebbende partijen over vorm en inhoud: Bij voorkeur t.a.v.:
    1. De vindbaarheid van de meldpunten.
    2. Ontwikkel een beknopt en helder info- en stappenplandocument.
    3. Zet in op bewustwording van professionals, zodat tijdig kan worden geïntervenieerd.

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

2 september 2022

Hieronder de link naar het bestand

Gevraagd advies plan van aanpak ouderenmishandeling

Hieronder de link naar de reactie van het college

Collegereactie advies ouderenmishandeling