Skip to content

Ongevraagd advies inzake motie panel ervaringsdeskundigen

Betreft: Ongevraagd advies inzake motie M.23.0093.07 ‘Reflectiepanel ervaringsdeskundigen’ d.d. 1 februari 2024

Leiden, 26 maart 2024

Geacht College,

In de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2024 is de motie M.23.0093.07  ‘Reflectiepanel ervaringsdeskundigen’ aangenomen.

Deze motie bepleit het instellen van een reflectiepanel, samengesteld uit mensen die geldproblemen hebben of in armoede leven/hebben geleefd. In de motie wordt het College verzocht met maatschappelijke organisaties te onderzoeken hoe zo’n reflectiepanel kan worden samengesteld. Het reflectiepanel zou vooraf en structureel mee moeten denken over nieuw beleid en communicatie-uitingen van de gemeente op het gebied van armoede en schulden.

De Adviesraad heeft kennis genomen van deze motie en adviseert het College bij uitvoering hiervan rekening te houden met de positie en taken van de Adviesraad sociaal domein, zoals ook is vastgesteld in de verordening, en ter voorkoming van eventuele overlap in werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein Leiden.

Uiteraard zijn wij bereid naar aanleiding van dit advies nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Dhr. C. van Oosten

voorzitter

Hier kunt u het document downloaden: Ongevraagd advies inzake motie reflectiepanel ervaringsdeskundigen