Skip to content

Reactie kabinet op commissie sociaal minimum

10/10/2023

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de commissie sociaal minimum dat het realiseren van bestaanszekerheid voor mensen van groot belang is en dat er nog belangrijke stappen te zetten zijn richting bestaanszekerheid iedereen in Nederland. Bepaalde voorstellen vragen een fundamentele overweging en zijn daarom aan een nieuw kabinet.

Bericht delen