Skip to content

Rechten en plichten rondom hulpverleningsdossier jeugd

24/03/2021

Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd ís een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein. Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er nu deze uitgebreide wegwijzer gemaakt.
Deze is hier op te vragen

Bericht delen