Skip to content

Rectificatie bedragen vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk in de bijstand

24/02/2021

In de normenbrief van 1 januari 2021 zijn per abuis onjuiste bedragen voor de vrijstelling van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk opgenomen. Het vrijgestelde bedrag is de hoogte van de vergoeding die iemand maximaal mag ontvangen voor werkzaamheden als vrijwilliger en dan niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. In de normenbrief van 1 januari 2021 werd de vrijstelling gerapporteerd die in 2020 gold (€170 per maand met een maximum van €1.700 per jaar), maar in werkelijkheid is de vrijstelling per 1 januari verhoogd naar €180 per maand met een maximum van €1.800 per jaar. Er is een nieuwe versie van de normenbrief van 1 januari 2021 gepubliceerd, waarin de bedragen zijn gerectificeerd.

Bericht delen