Skip to content

Routekaart Financiële Zorgen nu live

15/01/2024

De routekaart Financiële Zorgen is per 15 januari 2024 online. Door middel van concrete handvatten om capaciteit en middelen zo effectief mogelijk in te zetten, kunnen gemeenten met de routekaart de schuldhulpverlening vormgeven, optimaliseren en verder door ontwikkelen.

Ga naar de routekaart Financiële Zorgen

Optimaliseer uw schuldhulpverlening

De routekaart biedt gemeenten een basis, inspiratie en toekomstbeeld voor de uitvoering van preventie, vroegsignalering, regelen van schulden, begeleiding en nazorg. Hij stelt gemeenten in staat om op gelijke basis te werken zodat inwoners in iedere gemeente meer uniform worden ondersteund. Tegelijkertijd biedt de kaart gemeenten een basis om waar nodig maatwerk te bieden, van elkaar te leren en uit te wisselen wat effectief is.

Basis, inspiratie en toekomstbeeld

In de routekaart vinden gemeenten alles over het basisproces, waarin per doelgroep de wettelijke kaders en noodzakelijke landelijke initiatieven genoemd worden. Daarnaast is er een inspiratielaag waarin bestaande initiatieven te vinden zijn die inspiratie kunnen bieden voor de doorontwikkeling van het basisproces. Tot slot is er een toekomstlaag waarin de toekomst en de te verwachten ontwikkelingen worden weergegeven én waarin gedroomd mag worden. In elke laag is het mogelijk om door te klikken naar relevante documenten en ondersteuningsproducten.

Inwoner staat centraal

De routekaart Financiële Zorgen is de reis die een inwoner met financiële zorgen aflegt. De inwoner is het uitgangspunt van de routekaart en staat hierin altijd centraal. De basis van de routekaart zijn dan ook de mijlpalen die elke inwoner samen met de professional doorloopt en bereikt in het proces. De routekaart geeft de dienstverlening weer zoals een inwoner met financiële zorgen die als ideaal ervaart.

Relevante informatie voor verschillende rollen

Per mijlpaal zijn er verschillende rollen uitgewerkt. Hierin wordt uitgelegd wie wat kan doen binnen de gekozen mijlpaal. Vanuit uw eigen rol kunt u vervolgens doorklikken naar de voor die rol relevante informatie. Zo is er gemakkelijk informatie te vinden voor de professional, de beleidsmedewerker, de jurist, de communicatieadviseur of woordvoerder, en de CIO, informatie-architect, i-adviseur of i-manager. Ook worden komend jaar nog verschillende sporen voor specifieke doelgroepen toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan jongeren of ondernemers.

Heeft u vragen of suggesties, of wilt u waardevolle informatie of praktijkervaringen delen? U bereikt ons via schulden@vng.nl of 070-373 82 32.

Bericht delen