Skip to content

Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd

06/07/2020

Tijdens de coronapandemie werken de huisartsenpraktijken in specifieke en acute situaties veel samen met wijkverpleging en thuiszorg. Daarnaast is er vaak veel samenwerking met andere instanties, als wijk- of buurtteams, organisaties voor begeleid wonen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarbij praktijken werd gevraagd naar hun ervaringen met de integrale aanpak Krachtige basiszorg.

 

Bericht delen