Skip to content

SCP: Hulp aan kwetsbare jongeren nog niet op orde

16/11/2020

Vijf jaar na de decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare groepen in het sociaal domein nog niet op orde. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.

In 2015 werd de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet een taak van de gemeenten. De verwachtingen van deze decentralisatie van het Rijk naar gemeenten waren hooggespannen. Meer maatwerk, meer nadruk op zelfredzaamheid en hulp uit het eigen netwerk moesten leiden tot betere ondersteuning van kwetsbare burgers. Het SCP stelt in het rapport dat deze verwachtingen nog niet zijn waargemaakt. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het Rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen, aldus het SCP.

Bericht delen